kplublin blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 9.2009

30 wrzesnia w Lublinie startuje XIV edycja Konfrontacji Teatralnych.Wśród wielu ciekawych propozycji, polecamy spektakl „Brygada szlifierza Karhana”, łączący socrealistyczne reminescencje z refleksją nad współczesną sytuacją człowieka uwikłanego w stosunki pracy.

Vašek Kania
„Brygada szlifierza Karhana”

Spektakl na podstawie dramatu Vaška Kani, wystawiany był w 1949 roku przez
Kazimierza Dejmka. Remigiusz Brzyk nawiązuje do socrealistycznego
wystawienia „Brygady … „, wprowadza figury aktorów, którzy w nim grali, wyświetla
też fragmenty kronik filmowych z tego czasu. Początek przedstawienia
przypomina kabaret polityczny. Dalej, dzięki konwencji „teatru w teatrze”, ten
socrealistyczny tekst wpisuje się we współczesność, pokazując stosunki,
jakie dziś, w czasach kapitalizmu, panują w pracy: nacisk, żeby każdego
dnia dawać z siebie jak najwięcej. Publiczność stawia sobie pytanie: dla
jakich celów? Jaka ideologia dziś rządzi ludźmi? Spektakl nagrodzony
został „Złotą Maską” za najlepsze przedstawienie sezonu 2008/2009 i za
najlepszą rolę aktorską dla Wojciecha Błacha.


Pod patronatem Lubelskiego Klubu Krytyki Politycznej w dniach 11-20.09.2009
odbył się 4. Festiwal Dobrych Filmów w Kraśniku.

W ramach festiwalu
Lubelski
Klub KP zorganizował spotkanie, na którym dyskutowano tematy inspirowane
treścią filmu Franny Armstrong, pt. „Wiek głupoty”. Spotkanie odbyło się
19.09.
bezpośrednio po projekcji filmu i ze względu na niewielką liczbe jego uczestników miało ono kameralny charakter. Plusem całej sytuacji była ożywiona dyskusja i zainteresowanie jej uczestników.

Gośćmi byli Kuba Biernat (Zieloni 2004; LKKP) oraz Lech „Lele”
Przychodzki (pisarz, artysta, dziennikarz, przedstawiciel Inicjatywy
Antynuklearnej). Dyskusję poprowadził Rafał Czekaj (LKKP).
Dyskutowano głównie o zależnościach między poziomem świadomości
społecznej,
a szansami na wprowadzenie nowych rozwiązań przyjaznych środowisku,
konsekwencjach nadmiernej konsumpcji oraz możliwościach stwarzanych przez
zielone technologie i nowe źródła energii. Lele, który w
sierpniu odwiedził czeski Temelin, mówił o niebezpieczeństwach
generowanych
przez elektrownie atomowe, zwracając uwagę na problem zagospodarowania
odpadów oraz ich szkodliwość dla ludzkiego zdrowia. Obok wątku
ekologicznego poruszone zostało zagadnienie,
stosunku Zachodu wobec krajów najbiedniejszych. Zasygnalizowano problem asymetrycznej relacji między krajami bogatymi a nisko rozwinietymi, oparty na utrwalaniu i wytwarzaniu w ramach globalnego kapitalizmu, obszarów niedorozwoju i ekonomicznego upośledzenia.
(Lubelski Klub Krytyki Politycznej)

Rozpoczął działalnośc Klub Krytyki Politycznej w Lublinie.
Zainteresowanych zapraszamy na coponiedziałkowe spotkania w siedzibie Klubu na godz. 18:00.

 Kontakt:
 ul. Krucza 4 ( niedaleko ul.Orlej)
 lublin[at]krytykapolityczna.pl


  • RSS