„Twarzą w Twarz – Uniwersytet tworzą ludzie” – wystawa zdjęć pracowników pionu technicznego UMCS.
Wernisaż: 19 stycznia, wtorek, godz. 13.00, Chatka Żaka, ul.Radziszewskiego 16
Wystawa stanowi finał pierwszej części projektu „Twarzą w twarz – Uniwersytet tworzą ludzie” i przedstawia pracowników, w większości kobiety, pionu technicznego UMCS.
Projekt jako całość szuka odpowiedzi na pytanie, jaką instytucją powinien być uniwersytet. Idea wystawy nawiązuje do łacińskiego sformułowania universitas magistrorum et scholarium, czyli uniwersytetu rozumianego jako ogół nauczycieli i uczniów, którzy wspólnie decydują i biorą odpowiedzialność za wspólnotę, którą tworzą.
Pomysł na projekt zrodził się w wyniku zdarzeń wywołanych przez zapowiedź zwolnień grupowych na UMCS we wrześniu 2009 roku, zaś jego celem jest przedstawienie ludzi tworzących tę wspólnotę: od pracowników pionu technicznego poczynając na pracownikach naukowych kończąc.
Grupa studentów z Koła Dziennikarskiego oraz z Samorządu Wydziału Humanistycznego UMCS, zainspirowana przez Klub Krytyki Politycznej w Lublinie, zrobiła zdjęcia oraz przeprowadziła szereg wywiadów z pracownikami pionu technicznego naszego Uniwersytetu.
Wystawa składa się z kilkunastu fotografii wykonanych przez różnych autorów (studentów i absolwentów UMCS), którzy zaangażowali się w tę inicjatywę. Fotografie przedstawiają portrety, wnętrza i sytuacje obrazujące życie pracownic funkcjonujących „między wierszami” struktur i przestrzeni uniwersyteckich. Do wystawy dołączony jest także folder zawierający fragmenty transkrypcji rozmów przeprowadzonych z pracownikami.
Lubelski Klub Krytyki Politycznej jest patronem wystawy.