W czwartek, 25 lutego 2010 o godzinie 16 w ACK „Chatka Żaka” odbędzie się panel dyskusyjny pt.


„Koniec pomarańczowej Ukrainy”

Moderator:

Paweł Pieniążek (KP)

Paneliści:

Łukasz Jasina – doktorant UMCS, znawca tematyki ukraińskiej, pracował
w Ośrodku Europy Środkowo-Wschodniej

Jaroslaw Ponomarenko – politolog, absolwent Sorbonny, doktorant UMCS

Paweł Laufer - filozof, pisarz, publicysta, redaktor działu
wschodniego miesięcznika „Kultura Enter. Miesięcznik wymiany idei”.

Organizatorem panelu jest

 

Lubelski Klub Krytyki Politycznej

Wszystkich serdecznie zapraszamy