Galeria Biała w Lublinie, Lubelska Manifa Feministyczna oraz
Lubelski Klub Krytyki Politycznej zapraszają na drugie spotkanie z
cyklu WIEŻA BAB L .

W programie:

Spotkanie z Sylwią Nadgrodkiewicz, autorką książki „Seyla
Benhabib – feminizm i polityka”, które poprowadzi dr Magdalena
Dąbrowska

Koncert Sylwia & Michał Duo

Sylwia Nadgrodkiewicz – vocal
Michał Kunysz – guitar

Sylwia Nadgrodkiewicz, Seyla Benhabib – feminizm i polityka,
Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław
2010, ISSN 1899-9328, ISBN
978-83-7432-623-0, 13,5 x 20, 5 cm, 192 s.

Studium o uznanej amerykańskiej, etnicznie turecko-żydowskiej,
badaczce feminizmu i filozofii polityki.
Trzy, zaprezentowane w książce obszary problemowe: spór o podmiot,
sferę publiczną oraz współczesny stan demokracji, są kluczowymi
zagadnieniami dla teorii omawianej autorki, ale również znajdują
się w centrum zainteresowania współczesnej humanistyki. Stanowią
one osie, wokół których organizuje się narracja usiłująca uchwycić
najistotniejsze punkty teorii Benhabib, dla której centralnym
pytaniem jest to o sposób pogodzenia uniwersalnych wartości praw
człowieka, takich jak autonomia i wolność, z konkretną,
partykularną tożsamością każdej osoby.