3 września, piątek, godz. 18.00, Galeria Biała, ul.
Narutowicza 32, Lublin

Być kobietą – wizerunek kobiety w sztukach
wizualnych i reklamie.

W programie:

prezentacja multimedialna Ireny
Nawrot-Trzcińskiej
 
(ad. II stopnia na Wydziale Artystycznym
UMCS, kierownik Zakładu Wiedzy Wizualnej, artystka wizualna)

Po pokazie dyskusja, w której udział wezmą:
dr Magdalena Dąbrowska (Instytut Kulturoznawstwa UMCS, redaktorka książki „Praktyki męskości”, Wyd. WiE, 2010)
dr Sylwia Nadgrodkiewicz (Instytut Politologii UMCS,autorka książki „Seyla Benhabib – feminizm i polityka”, 2010)