Poprzednio zadane pytanie nie sprawiło żadnych kłopotów – przyszły same dobre [sic!] odpowiedzi. Duże zainteresowanie skłoniło nas do zadania kolejnego pytania:

„Który artykuł aktualnie obowiązującej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii określa wysokość kary za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych?”

Tym razem aż pięć pierwszych osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi nagrodzimy książkami. Będzie to zestaw: „Odczarowanie. Z artystami o narkotykach rozmawia Jan Smoleński” i Przewodnik Krytyki Politycznej „Polityka narkotykowa”. Zapraszamy do udziału.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: lublin[at]poczta.krytykapolityczna.pl.
Prosimy też pamiętać o podaniu swojego imienia i nazwiska.
Nagrody do odbioru w trakcie czwartkowego spotkania „Odczarować narkotyki. Język i polityka.”