Prosimy o odpowiedź na pytanie:

W którym roku została przyjęta aktualnie obowiązująca Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii?
 
Dwie pierwsze osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi otrzymają egzemplarz książki „Odczarowanie. Z artystami o narkotykach rozmawia Jan Smoleński”.
Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: lublin[at]poczta.krytykapolityczna.pl.
Nagrody do odbioru w trakcie spotkania „Odczarować narkotyki. Język i polityka”