Zapraszamy na spotkanie na temat inicjatywy ustawodawczej „Tak dla kobiet”
Czwartek, 1 grudnia 2011
Godz. 17.00: pokaz filmu „Podziemne państwo kobiet”
Godz. 17.45: dyskusja z udziałem zaproszonych gości.
Miejsce: siedziba Homo Faber, ul. Krakowskie Przedmieście 39

Będziemy rozmawiali o edukacji seksualnej, prawach reprodukcyjnych i świadomym rodzicielstwie.
W ramach spotkania odbędzie się projekcja filmu „Podziemne państwo
kobiet” w reżyserii Claudii Snochowskiej – Gonzalez oraz Anny
Zdrojewskiej.

Po filmie zapraszamy na dyskusję z udziałem:

Claudii Snochowskiej – Gonzalez – reżyserka filmu Podziemne państwo kobiet, redaktorka książki A jak hipokryzja
Agnieszki Grzybek – „Tak dla kobiet”, Zieloni 2004
Alina Synakiewicz – Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON
Barbara Smoczyńska – Instytut Psychologii UMCS
Prowadzenie: Rafał Czekaj i Agnieszka Ziętek - Klub Krytyki Politycznej w Lublinie.

Podczas spotkania będziemy zbierać podpisy poparcia dla inicjatywy „Tak dla kobiet”.