Dzień Kobiet, Dzień Kobiet,
sobota, 10 marca
godz. 17.00, ul. Grodzka 5a

Galeria Labirynt oraz Lubelski Klub Krytyki Politycznej zapraszają na pokaz filmu Niebieskoocy w reż. Bertrama Verhaag’a. Film jest zapisem eksperymentu zrealizowanego w 1995 roku przez Jane Elliott, badającą społeczno-kulturowe uwarunkowania i konsekwencje dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych.
Po filmie zapraszamy na debatę z udziałem zaproszonych gości. Spotkanie będzie poświęcone sytuacji mniejszości społecznych oraz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem, społeczno-kulturowemu kontekstowi dyskryminacji i stygmatyzacji oraz możliwościom rozwiązań prawnych i systemowych.Wśród zaproszonych gości m.in. Agnieszka Grzybek (Zieloni 2004), Tomasz Kitliński (filozof UMCS), Karolina Więckiewicz (prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny) oraz Anna Wołosik (Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”).

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Ziętek (Klub KP w Lublinie)