W związku z kontrowersyjną decyzją dyrekcji ACK i władz UMCS o zwolnieniu dyscyplinarnym Szymona Pietrasiewicza, Klub Krytyki Politycznej w Lublinie odwołuje czwartkową debatę pt. „Koniec pomarańczowej Ukrainy”. Pragniemy tym samym wyrazić sprzeciw wobec zwolnienia jednego z najlepszych pracowników tej instytucji, żywo zaangażowanego w życie kulturalne tak Uniwersytetu jak i całego miasta. 

     Mamy równierz nadzieję, że sprawa zarówno Szymona jak i cały sposób zarządzania Uniwersytetem i podległych mu instytucji zmieni się. Mamy taką nadzię, mimo, że postulaty, które zostały wyartykułowane przez nas już w listopadzie (z okazji np. Dnia Solidarności z protestującymi studentami w Europie, czy Alarmu dla Edukacji) zeszłego roku (sprzeciw wobec komercjalizacji uniwersytetu, popieranie demokratyzacji tej instytucji, aktywizacja uczestników życia akademickiego itd.) są, niestety nadal aktualne.