kplublin blog

Twój nowy blog

Wpisy z tagiem: wydarzenia

Lublin jednym z 12 europejskich miast symultanicznego Transeuropa Festival, współorganizowanego m.in przez Klub Krytyki Politycznej w Lublinie w dniach 05-15 maja. Jest to wydarzenia łączące sztukę, edukację, publicystykę w żywej debacie i performance. Na Festiwal składają się specjalnie przygotowane ekspozycje; m. in. „Miłość to miłość” autorstwa Pawła Leszkowicza, panele, warsztaty i zajecia twórcze. Szczegółowy program tutaj.

Zapraszamy także na oficjalną stronę Transeuropa Festival.

3 września, piątek, godz. 18.00, Galeria Biała, ul.
Narutowicza 32, Lublin

Być kobietą – wizerunek kobiety w sztukach
wizualnych i reklamie.

W programie:

prezentacja multimedialna Ireny
Nawrot-Trzcińskiej
 
(ad. II stopnia na Wydziale Artystycznym
UMCS, kierownik Zakładu Wiedzy Wizualnej, artystka wizualna)

Po pokazie dyskusja, w której udział wezmą:
dr Magdalena Dąbrowska (Instytut Kulturoznawstwa UMCS, redaktorka książki „Praktyki męskości”, Wyd. WiE, 2010)
dr Sylwia Nadgrodkiewicz (Instytut Politologii UMCS,autorka książki „Seyla Benhabib – feminizm i polityka”, 2010)

Galeria Biała w Lublinie, Lubelska Manifa Feministyczna oraz
Lubelski Klub Krytyki Politycznej zapraszają na drugie spotkanie z
cyklu WIEŻA BAB L .

W programie:

Spotkanie z Sylwią Nadgrodkiewicz, autorką książki „Seyla
Benhabib – feminizm i polityka”, które poprowadzi dr Magdalena
Dąbrowska

Koncert Sylwia & Michał Duo

Sylwia Nadgrodkiewicz – vocal
Michał Kunysz – guitar

Sylwia Nadgrodkiewicz, Seyla Benhabib – feminizm i polityka,
Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław
2010, ISSN 1899-9328, ISBN
978-83-7432-623-0, 13,5 x 20, 5 cm, 192 s.

Studium o uznanej amerykańskiej, etnicznie turecko-żydowskiej,
badaczce feminizmu i filozofii polityki.
Trzy, zaprezentowane w książce obszary problemowe: spór o podmiot,
sferę publiczną oraz współczesny stan demokracji, są kluczowymi
zagadnieniami dla teorii omawianej autorki, ale również znajdują
się w centrum zainteresowania współczesnej humanistyki. Stanowią
one osie, wokół których organizuje się narracja usiłująca uchwycić
najistotniejsze punkty teorii Benhabib, dla której centralnym
pytaniem jest to o sposób pogodzenia uniwersalnych wartości praw
człowieka, takich jak autonomia i wolność, z konkretną,
partykularną tożsamością każdej osoby.

Lubelski Klub Krytyki Politycznej oraz Koło Naukowe Socjologów
zapraszają na pokaz filmu „Zastrzelić Gazę” oraz spotkanie z międzynarodową aktywistką antyimperialistyczną Ewą Jasiewicz.

10.03. (środa) – godz. 19:30

miejsce: sala 401 w Instytucie Socjologii UMCS (przychodnia akademicka), ul.Langiewicza 6a.

Skupiając się na codziennym życiu Palestyńczyków pod oblężeniem, „Zastrzelić Gazę” dokumentuje skutki nielegalnej blokady nałożonej przez Izrael na jeden z najgęściej zaludnionych obszarów na Ziemi oraz 22-dniowego ataku – operacji „Płynny Ołów” – z punktu widzenia zwyczajnych mieszkańców Strefy Gazy. Twórcy filmu jako jedni z nielicznych cudzoziemców przedostali się do oblężonej Strefy statkiem Ruchu Wolna Gaza (
http://www.freegaza.org/
), mimo izraelskiej blokady zagranicznych mediów i organizacji humanitarnych. Tym samym ich naoczne świadectwo z operacji „Płynny Ołów” jest bezcenne.
Alberto Arce: zdecydowaliśmy, że dołączymy do ekipy karetek pogotowia, konfrontując się w wyobraźni z tymi dziennikarzami, którzy
piszą raporty chroniąc się na tyłach wojsk. Każdy może wybrać stronę, z której zdaje relację.
Po pokazie zapraszamy na spotkania z bohaterką filmu, Ewą Jasiewicz: dziennikarką, organizatorką społeczności i związków zawodowych oraz pracowniczką organizacji solidarnościowych na Zachodnim Brzegu Jordanu i w okupowanym Iraku. Jako działaczka Ruchu Wolna Gaza była świadkiem operacji „Płynny Ołów”. Jest autorką książki „Gaza – getto nieujarzmione”, która wkrótce ukaże się w Polsce.

Spotkania poprowadzi Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny „Le Monde
Diplomatique – Edycja Polska”.

Tegoroczna Manifa odbędize sie pod pod hasłem:
SOLIDARNE W KRYZYSIE
SOLIDARNE W WALCE

7 MARCA 2010 (niedziela), godz. 12.00
start: Plac Defilad

POSTULATY XI WIELKIEJ MANIFY KOBIECEJ TO PODSUMOWANIE PROBLEMÓW, O KTÓRYCH MÓWIŁYŚMY PRZEZ OSTATNIE 10 LAT:

1. Opieka zdrowotna. Żądamy wypłacenia obiecanych pielęgniarkom podwyżek! Dość represjonowania działaczek związkowych i kryminalizacji strajków. Żądamy rozwiązań, które zapewnią godziwą opiekę nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.

2. Opieka nad dziećmi. Żądamy przywrócenia sieci bezpłatnych państwowych żłobków i przedszkoli, szczególnie w mniejszych miejscowościach i wsiach oraz realizacji inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

3. Równość rodzicielska oraz równe obowiązki i prawa dla obojga rodziców w prawie pracy. Konieczne jest promowanie i wydłużanie urlopów ojcowskich, a także skuteczna egzekucja alimentów.

4. Nasze emerytury. Żądamy, żeby państwo odprowadzało składki emerytalne za czas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego przedsiębiorczyń, stworzyło zabezpieczenia emerytalne dla wdów oraz gospodyń domowych. Konieczne jest także wyrównanie przyszłych emerytur kobiet i mężczyzn.

5. Żądamy wprowadzenia ustawy zakazującej omijających kodeks pracy praktyk zatrudnieniowych stosowanych przez firmy outsourcingowe. Dość umów śmieciowych!

6. Żądamy zaprzestania masowych zwolnień, obniżania i niewypłacania pensji pod pretekstem kryzysu. Premier mówi, ze kryzysu nie ma, pracodawcy weźcie to sobie do serca!

7. Żądamy stworzenia formalnych zabezpieczeń finansowych i prawa dziedziczenia dla par jednopłciowych.

8. Żądamy respektowania zakazu nielegalnych eksmisji, i stworzenia działającego systemu zabezpieczeń dla eksmitowanych. Oczekujemy rozwiązania dramatycznych problemów mieszkaniowych i wprowadzenia prawa do mieszkania na wzór francuski.

9. Żądamy prawnego przeciwdziałania przemocy ekonomicznej w rodzinie.

10. Nowoczesne rozwiązania antydyskryminacyjne. Żądamy dymisji Elżbiety Radziszewskiej i powołania kompetentnej Pełnomocniczki w drodze konkursu! Żądamy wprowadzenia parytetów w wyborach!

11. Pełnia praw reprodukcyjnych. Żądamy edukacji seksualnej opartej na faktach i refundacji nowoczesnej antykoncepcji. Żądamy prawa do decydowania o posiadaniu dzieci!

12. Leczenie niepłodności. Żądamy przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy, który reguluje kwestie związane z dostępem do in vitro!

13. Żądamy respektowania świeckości państwa i zakazu finansowania przez państwo związków wyznaniowych.

14. Żądamy spełnienia postulatów dotyczących wyrównywania szans matek, przekazanych Rządowi przez Fundację MaMa.

strona organizatorów

W czwartek, 25 lutego 2010 o godzinie 16 w ACK „Chatka Żaka” odbędzie się panel dyskusyjny pt.


„Koniec pomarańczowej Ukrainy”

Moderator:

Paweł Pieniążek (KP)

Paneliści:

Łukasz Jasina – doktorant UMCS, znawca tematyki ukraińskiej, pracował
w Ośrodku Europy Środkowo-Wschodniej

Jaroslaw Ponomarenko – politolog, absolwent Sorbonny, doktorant UMCS

Paweł Laufer - filozof, pisarz, publicysta, redaktor działu
wschodniego miesięcznika „Kultura Enter. Miesięcznik wymiany idei”.

Organizatorem panelu jest

 

Lubelski Klub Krytyki Politycznej

Wszystkich serdecznie zapraszamy

Pierwsza w Polsce
społeczno-artystyczna kampania mająca przeciwdziałać homofobii i dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną. Wystawa została zorganizowana przez
Kampanię Przeciw Homofobii w 2003 roku, prezentowała trzydzieści par gejów i
lesbijek na fotografiach pokazywanych na billboardach i w galeriach. Autorką
zdjęć jest Karolina Breguła.
(http://niechnaszobacza.queers.pl/)


Wernisaż wystawy odbędzie się o 19.30, 16 lutego w „sali przeszklonej” ACK „Chatka Żaka”, poprowadzi go dr Tomasz Kitliński.


Dodatkowo zaznaczyć trzeba, że 20 lutego w debacie nt Związków Partnerskich udział wezmą Yga Kostrzewa, Krystian Legierski (Zieloni) i Mariusz Kurc (Kampania Przeciw Homofobii). Moderatorem debaty będzie Tomasz Kitliński.


Zapraszamy wszystkie i wszystkich serdecznie!„Twarzą w Twarz – Uniwersytet tworzą ludzie” – wystawa zdjęć pracowników pionu technicznego UMCS.
Wernisaż: 19 stycznia, wtorek, godz. 13.00, Chatka Żaka, ul.Radziszewskiego 16
Wystawa stanowi finał pierwszej części projektu „Twarzą w twarz – Uniwersytet tworzą ludzie” i przedstawia pracowników, w większości kobiety, pionu technicznego UMCS.
Projekt jako całość szuka odpowiedzi na pytanie, jaką instytucją powinien być uniwersytet. Idea wystawy nawiązuje do łacińskiego sformułowania universitas magistrorum et scholarium, czyli uniwersytetu rozumianego jako ogół nauczycieli i uczniów, którzy wspólnie decydują i biorą odpowiedzialność za wspólnotę, którą tworzą.
Pomysł na projekt zrodził się w wyniku zdarzeń wywołanych przez zapowiedź zwolnień grupowych na UMCS we wrześniu 2009 roku, zaś jego celem jest przedstawienie ludzi tworzących tę wspólnotę: od pracowników pionu technicznego poczynając na pracownikach naukowych kończąc.
Grupa studentów z Koła Dziennikarskiego oraz z Samorządu Wydziału Humanistycznego UMCS, zainspirowana przez Klub Krytyki Politycznej w Lublinie, zrobiła zdjęcia oraz przeprowadziła szereg wywiadów z pracownikami pionu technicznego naszego Uniwersytetu.
Wystawa składa się z kilkunastu fotografii wykonanych przez różnych autorów (studentów i absolwentów UMCS), którzy zaangażowali się w tę inicjatywę. Fotografie przedstawiają portrety, wnętrza i sytuacje obrazujące życie pracownic funkcjonujących „między wierszami” struktur i przestrzeni uniwersyteckich. Do wystawy dołączony jest także folder zawierający fragmenty transkrypcji rozmów przeprowadzonych z pracownikami.
Lubelski Klub Krytyki Politycznej jest patronem wystawy.

Władze uczelni nie chcą się zgodzić, by wystawie pokazującej uczelniane sprzątaczki patronowała „Krytyka Polityczna”. Jest coś jeszcze: – Musimy ją ocenić merytorycznie. Jeżeli będzie miała głębszy wymiar, nie widzę problemów – stwierdza prorektor UMCS.

 Całość tekstu z Gazety Wyborczej przeczytasz TUTAJ


rys. Mariusz Tarkawian

  • RSS