kplublin blog

Twój nowy blog

Wpisy z tagiem: zwolnienia-na-umcs

Dziś (30.11) władze UMCS przystąpiły do wstępnych rozmów ze związkami zawodowymi, decydując się na wycofanie z dotychczasowych planów zwolnienia ok. 400 osób, poprzestając na redukcji etatów personelu obsługi na poziomie 150 osób. Ostateczne porozumienie, które przypieczetuje tą decyzję zostanie podpisane 6 listopada. Ten nieoczekiwany kompromis wynegocjowano przy porozumieniu ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi na uczelni.Wśród pracowników panuje atmosfera zadowolenia ale i obaw, bo wciąż nie wiadomo kto znajdzie się w gronie zwolnionych. Napewno wśród tych osób będą pracownicy, którzy przejdą na wcześniejszą emeryturę. Poczatkowo władze chciały, aby to związki typowały ludzi do zwolnienia, te jednak nie wyraziły na to zgody, deklarując, że ich statutową misją jest ochrona pracowników, a nie ich zwalnianie.

Niemniej zawarty kompromis sprawił, że władze zrealizowały częśc postulatów wysuwanych od początku przez ZZ Solidarność ’80:

-odstąpienie od zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych (wycofanie się z pomysłu wprowadzenia firm zewnętrznych)

- nawiązanie konstruktywnego dialogu ze związkami zawodowymi

W trakcie wstępnych rozmów częściowo zarysowano również plan restrukturyzacji mający trwać do marca 2010 r we wszystkich pionach zatrudnienia. Nadal nie ujawniono treści audytu przeprowadzonego przez zewnętrzną firmę konsultingową Azimutis, na wyniki którego powoływały się władze, argumentując o konieczności przeprowadzenia tak drastycznego programu zwolnień. Utajnienie tych informacji a co za tym idzie nieprzejrzystość w stosunkach pomiędzy władzą a pracownikami i studentami, jest dla nas mimo zawartego kompromisu, w dalszym ciągu szczególnie niepokojący. Stoi on naszym zdaniem w sprzeczności z zasadami demokratycznego dialogu, który powinien opierać się na bezwzględnej jawności informacji. Na warszawskiej SGGW, która również jest zadłużona,wyniki przeprowadzonego audytu władze tej uczelni UDOSTĘPNIŁY związkom zawodowym.

Przy tej okazji zauważyć należy również, że już 26 lutego 2009 r. ZZ wystosowały pismo, w którym prosiły m.in. o sporządzenie przykładowej symulacji kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych sprzątania w UMCS oraz ewentualnych oszczędności wynikających z zastąpienia pracowników obsługi przez firmę zewnetrzną. Na pismo te ZZ nie otrzymały odpowiedzi.

Również 29 wrzesnia ZZ zażądały informacji na temat: 1) liczby osób zatrudnionych w grupie pracowników obsługi; 2) kosztów ponoszonych przez Uniwersytet związanych z zatrudnianiem tych osób; 3) szczegółowej symulacji spodziewanych efektów ekonomicznych związanych ze zwolnieniami z przejęciem dotychczasowych obowiązków przez firmę zewnętrzną; 4) wyników audytu dotyczących organizacji pracy, czasu pracy oraz posztów sprzatania pomieszczeń UMCS. Informacji tych nie uzyskano. Władze nadesłały jedynie pismo z wyliczeniem liczby zatrudnianych osób.

Warto nadmienić także, że związki zawodowe od początku zgadzały się na zwolnienia na poziomie 100 osób, a nie ok. 40, jak podawały władze w wypowiedziach do mediów. 

W chwili obecnej, uznano stanowisko ZZ Solidarność’80 w kwestii programowu oszczędnościowego zaproponowanego przez pracowników, na który składają się następujące propozycje:

1. Zmniejszenie liczby osób zatrudnionych poprzez naturalne odejścia.
2. Racjonalne wykorzystanie czasu pracy.
3. Zwiększenie powierzonych odcinków dla porządkowych
(…)
5. Połączenie etatów porzadkowa-szatniarz, portier-szatniarz tam, gdzie pozwalają na to warunki.
6. Obniżenie kosztów zakupu środków czystości.
7. Rezygnacja z etatów starszych woźnych, ponieważ ich kompetencje dublują się z kierownikami.
8. Przekazanie pracowników obsługi dziekanom poszczególnych wydziałów tak jak biblioteki wydziałowe.

Dalsze rozmowy w kwestiach szczegółówych będą kontynuowane.

Za miesiąc na UMCS ruszają największe zwolnienia w historii uczelni. Pracę stracić ma prawie 400 osób, w większości sprzątaczki. Tymczasem jednomyślności co do zwolnień nie ma już w samej ekipie rektorskiej

- Jako człowiek i członek uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego nie ukrywam, że pomysł zwolnienia tak dużej liczby osób jest zły – mówi prof. Stanisław Michałowski, prorektor ds. studenckich UMCS. – Ta opinia wynika z moich poglądów społecznych i również programu, z którym szliśmy do wyborów rektorskich. Nie było w nim mowy o zwolnieniach grupowych. Restrukturyzacja jest konieczna, ale nie takim kosztem społecznym.
Początek zwolnień w grudniu

Całość artykułu przeczytasz TUTAJ

List Wojciecha Olejniczaka do Rektora UMCS Prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie zwolnień grupowych na uniwersytecie.
                                                                              
Szanowny Panie Rektorze,

Z niepokojem obserwuję sposoby rozwiązania problemu zadłużenia, jakie przyjęły Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wyjściem  z ciężkiej sytuacji finansowej nie powinno i nie może być zwalnianie pracowników, którzy w dzisiejszej sytuacji na rynku pracy, są z pewnością grupą poszkodowaną.

Całośc listu przeczytasz TUTAJ

Dziś o godz 16.30 w Radiu Lublin będzie można posłuchać dyskusji dotyczącej zwolnień grupowych na UMCS.

Do udziału zaproszone zostały zagrożone zwolnieniem pracownice UMCS, członkowie Klubu Krytyki Politycznej w Lublinie, sygnatariusze listu wystosowanego przez Porozumienie Kobiet oraz przedstawiciele władz UMCS.

Także w Radiu Afera dziś o godz. 20.00 audycja poświecona tej sprawie.

Polecamy!


  • RSS